szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

381378

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

RELACJA ZE SZKOLEŃ

23.05.2022

W dniu 13.05.2022 r. w godzinach od 17.00 do 18.30 oraz od 18.40 do 20.10 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74, 19-200 Grajewo odbyły się dwa szkolenia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu grajewskiego: „Rozwój emocjonalny dziecka" oraz "Zaburzenia emocjonalne u dzieci młodzieży" przeprowadzone przez Psychologa Annę Grabowską. W dwóch szkoleniach uczestniczyło 16 rodzin zastępczych.

Baner MSWiA i Straży Granicznej dotyczący zagrożenia handlem ludźmi.

22.05.2022

 Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną odnośnie zagrożenia handlem ludźmi.

Szkolenie dla rodzin zastępczych

29.04.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że szkolenie „Rozwój emocjonalny dziecka" oraz "Zaburzenia emocjonalne u dzieci młodzieży" dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 13.05.2022 r. w godzinach od 17.00 do 20.10 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11.05.2022 r. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów rodzinnej pieczy w siedzibie PCPR w Grajewie lub pod numerem telefonu 86-273-87-09.

RELACJA Z KONFERENCJI PCPR W GRAJEWIE

27.04.2022

W dniu 26.04.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 B, odbyła się konferencja, na której omówiono następujące zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie:

- na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022, poz. 447),

- formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (zadania w ramach algorytmu i programu „Aktywny samorząd” w 2022 r.).

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚCIE

04.04.2022

DZIECI POZBAWIONE OPIEKI I WYCHOWANIA PRZEZ RODZICÓW CZEKAJĄ NA SZCZĘŚLIWY I BEZPIECZNY DOM!

Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

04.04.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w związku z planowaną realizacją w III kwartale 2022 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo, pok. Nr 3, nr tel. 86 273 87 09).

Udział w programie jest bezpłatny.

Wsparcie psychologiczne w województwie podlaskim - wykaz jednostek

10.03.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że dzięki współpracy z samorządami, Podlaski Urząd Wojewódzki sporządził wykaz jednostek, które zaangażowały się w pomoc psychologiczną na rzecz mieszkańców, uwzględniając możliwość rozmowy również w językach: ukraińskim i rosyjskim. To czterdzieści pięć miejsc w całym regionie, w których można uzyskać wsparcie telefoniczne.

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach

25.01.2022

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie grajewskim

LINK DO INFOMATOR 2022 r. / wg stanu na dzień 25.01.2022 r. /

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego

05.01.2022

INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ

Zmiany dotyczące dodatku wychowawczego

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚCIE

03.01.2022

DZIECI POZBAWIONE OPIEKI I WYCHOWANIA PRZEZ RODZICÓW CZEKAJĄ NA SZCZĘŚLIWY I BEZPIECZNY DOM!

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Link - zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2020 r.

Link - zapytanie ofertowe z dn. 05.08.2020 r.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony