szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

280706

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚCIE

16.07.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

16.07.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny organizuje w miesiącu wrześniu 2019 roku szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ulicy Kombatantów 7 w godz.9:00 – 15:30.

Aktywny Samorząd 2019

16.07.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Link

OGŁOSZENIE 2019 r.

16.07.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w związku z planowaną realizacją w III lub IV kwartale 2019 r. programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo, pok. Nr 3, nr tel. 86 273 87 09).

Udział w programie jest bezpłatny.

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach 2019

15.07.2019

Aktualny informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne w powiecie grajewskim w 2019 roku:

- LINK INFORMATOR 2019 / wg stanu na dzień 01.07.2019 r./

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

30 maja – Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30.05.2019

 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest uroczyście obchodzony zgodnie z uchwałą Sejmu z 24 maja 2006 roku, kiedy to ustanowiono 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

RELACJA ZE SZKOLEŃ KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ

11.04.2019

W dniu 11 kwietnia 2019r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie od godz. 09.00 do godz. 12.15 odbyły się 2 szkolenia: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz trudnym klientem” i „Wypalenie zawodowe” .

OGŁOSZENIE 2019r.

04.04.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w związku z planowaną realizacją w III kwartale 2019r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo, pok. Nr 3, nr tel. 86 273 87 09).

Udział w programie jest bezpłatny.

RELACJA ZE SPOTKANIA z dnia 29.03.2019r.

29.03.2019

W dniu 28.03.2019r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 B, 19-200 Grajewo o godz. 10.00 odbyło się spotkanie, na którym omówiono zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie:

  • na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
  • z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. DZ. U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.) oraz dodatku wychowawczego, dobry start etc.
  • formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych (w ramach algorytmu i programu „Aktywny samorząd”).

Zaproszenie

14.03.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zaprasza kadrę pomocy społecznej na szkolenie w dniu 11.04.2019r. od godz. 09.00 do godz. 12.15 o tematyce:

1) Wypalenie zawodowe

2) Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi oraz trudnym klientem

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów rodzinnej pieczy w siedzibie PCPR w Grajewie lub pod numerem telefonu 86-273-87-09 i 696 454 201.

Brak aktualnych zapytań.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony