szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

290798

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Zapraszamy do udziału w projekcie

28.10.2019

Fundacja Ari Ari oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne osób niewidomych i słabo widzących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zaproszenie do udziału w projekcie CEMS Chance dla młodzieży z rodzinnej i instytucjonalne

23.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w imieniu Fundacji EY działającej na rzecz dzieci i opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej serdecznie zaprasza młodzież z pieczy zastępczej do wzięcia udziału z projekcie CEMS Chance.

Informacja dotycząca ogłoszenia z dnia 10.09.2019r.

30.09.2019

 Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje o zakończeniu naboru na przeprowadzenie zajęć w ramach programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć programu korekcyjno-edukacyjnego

10.09.2019

Ogłoszenie z dnia 10 września 2019 r. o naborze kandydata do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Treść ogłoszenia - link

Kierownik PCPR w Grajewie - Anna Maria Świderska Grajewo,10.09.2019r.

Szkolenie dla rodzin zastępczych

09.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że szkolenie „Dobre praktyki w wychowaniu" dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 23.09.2019 r. w godzinach od 16.30 do 18.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, Strażacka 6 b, 19-200 Grajewo, II piętro.
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20.09.2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów rodzinnej pieczy w siedzibie PCPR w Grajewie lub pod numerem telefonu 86-273-87-09 i 696 454 201.

Program korekcyjno - edukacyjny

03.09.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje o możliwości uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program będzie realizowany przez PCPR w Grajewie. Udział w programie jest bezpłatny. Realizację programu planujemy rozpocząć we września 2019r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie powinny zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie: ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 86 273 87 09 lub 696 454 201.

Relacja z pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

02.09.2019

Relacja z pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny (31.08.2019r.)

W dniu 31.08.2019r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie odbył się piknik z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego skierowany do dzieci i młodzieży z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych z województwa podlaskiego.

Piknik Rodzin Zastępczych 2019

23.08.2019

UWAGA Osoby biorące udział w Pikniku w dniu 31.08.2019r. zbiórka i wyjazd spod siedziby PCPR w Grajewie nastąpi o godzinie 9.00. Wszelkie niezbedne informacje można uzyskać u koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej -  E. Zalewskiej. 

Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny

19.08.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Dialog, Fundacją Czarneckich oraz Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej organizują Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XVII Podlaskich Dni Rodziny skierowanego do wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego.

Uwaga Aktywny Samorząd Moduł II

19.08.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w terminie 02.09.2019 r.-10.10.2019 r. osoby niepełnosprawne powiatu grajewskiego posiadające orzeczenie w stopniu umiarkowanym bądź znacznym w ramach modułu II Aktywnego Samorządu mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Brak aktualnych zapytań.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony