szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

340313

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu

28.07.2020

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” z dnia 2020-07-28

Informacja o projekcie - link

Plakat - link

Bazy teleadresowe instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 20

15.07.2020

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

OGŁOSZENIE 2020 r.

02.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że w związku z planowaną realizacją w III kwartale 2020 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie (ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo, pok. Nr 3, nr tel. 86 273 87 09).

Udział w programie jest bezpłatny.

RODZINA ZASTĘPCZA SZANSĄ NA SZCZĘŚCIE

02.07.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach 2020

02.07.2020

Aktualny informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne w powiecie grajewskim w 2020 roku:

- LINK INFORMATOR 2020 / wg stanu na dzień 26.06.2020 r./

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Zalecenia dla instytucji pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych związane z epidemią

01.06.2020

W związku z etapowym łagodzeniem ograniczeń związanych z epidemią choroby COVID-19 i potrzebą stosownego do sytuacji epidemiologicznej zabezpieczenia dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki/ośrodki pieczy instytucjonalnej), Państwowa Inspekcja Sanitarna, w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznikiem Praw Dziecka opracowała Zalecenia dla instytucji szeroko rozumianej pieczy zastępczej i ośrodków wychowawczych dotyczące możliwości zapobiegania szerzeniu się koronawirusa z dnia 24 maja br (zalecenia w załączeniu).

30 maja – Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30.05.2020

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest uroczyście obchodzony zgodnie z uchwałą Sejmu z 24 maja 2006 roku, kiedy to ustanowiono 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Bazy teleadresowe Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

22.05.2020

Bazy teleadresowe:

- Baza Interwencja kryzysowa woj. podlaskie 2020 r. link

- Podmioty realizujące programy psychologiczno - terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r. link

- Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r. link

- Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r. link

Bazy teleadresowe są również dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON

11.05.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie ponownie informujemy, że wzorem lat poprzednich realizuje kolejną edycję pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2020 roku.

Wnioski dostępne są po zalogowaniu na stronie https://sow.pfron.org.pl oraz na stronie internetowej http://www.pcpr.grajewo.pl w zakładce Aktywny Samorząd 2020.

Link - informacja

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii korona

29.04.2020

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” opracowało nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny” – poradnik zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe oraz informacje jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Link - zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2020 r.

Link - zapytanie ofertowe z dn. 05.08.2020 r.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony