szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

358370

INFORMACJA O ZMIANACH DOT. PROGRAMU

24.06.2021

 W miejsce gminnych i powiatowych organów świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, iż rodziny zastępcze ubiegające się o przyznanie świadczenia również muszą złożyć wniosek do ZUS, a nie jak w ubiegłych latach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a jego wypłata będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

Więcej informacji odnośnie programu „Dobry start” można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

« inne aktualności

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Link - zapytanie ofertowe z dnia 04.08.2020 r.

Link - zapytanie ofertowe z dn. 05.08.2020 r.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony