szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

288840

RELACJA ZE SPOTKANIA z dnia 29.03.2019r.

29.03.2019

Celem spotkania było zwiększenie efektywności współpracy służb, organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych oraz wspierania systemu pieczy zastępczej.

W spotkaniu udział wzięło 25 osób – w tym Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Tomasz Cebeliński oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Grajewie, Starostwa Powiatowego w Grajewie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grajewie. Rozpropagowano ulotki informacyjne: 

Pani Grażyna Rodzeń – przedstawiciel KPP w Grajewie przedstawiła statystyki dot. m.in. wszczęcia, zakończenia niebieskich kart na terenie powiatu grajewskiego oraz w ramach programu "poMOC, a nie przeMOC".

Omówiono:

- realizację, sposób rekrutacji uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- zadania na rzecz rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie grajewskim, promowano idee rodzicielstwa zastępczego,

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zasady dofinansowań ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

- kierunki i zasady dofinansowań z programu „Aktywny Samorząd” na 2019r.

W trakcie spotkania nawiązała się dyskusja na przedstawione tematy dot. pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stawiano pytania, wydawano własne opinie i wyciągano wnioski

. Na zakończenie podziękowano gościom za udział w spotkaniu.

« inne aktualności

Brak aktualnych zapytań.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony