szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

299517

Relacja z pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

02.09.2019

Celem organizowanego przedsięwzięcia była integracja społeczna pomiędzy wychowankami pieczy zastępczej oraz już tradycyjnie stworzenie rodzinom zastępczym okazji do aktywnego włączenia się w wydarzenie edukacyjne, sportowe, integracyjne, profilaktyczne.

Z terenu Powiatu Grajewskiego w Podlaskim Pikniku Zawodowym wzięło udział łącznie 21 osób - rodziców zastępczych i ich wychowanków oraz 1 pracownik PCPR w Grajewie. Ponadto PCPR zapewnił bezpłatny przejazd i powrót do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie (teren wokół zabytkowego budynku – RUTKI – przy szosie w kierunku Augustowa). Pokrył koszty niezbędnego ubezpieczenia na czas podróży i pobytu na pikniku dla osób uczestniczących. Wyjazd spod siedziby PCPR nastąpił o godz. 09.00 powrót około godz.17.00.

I tak o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie pikniku przez Władze Województwa Podlaskiego. Przedstawiano idee pikniku. Od godziny 11.20 do godziny 15.00 odbyły się: pokaz sokolniczy, warsztaty garncarskie, rzeźbiarskie, warsztaty i animacje dla dzieci uczestników pikniku, malowanie twarzy, kącik modelowania baloników.

Ponadto uczestnicy pikniku mogli korzystać z punktu konsultacyjnego dla rodziców i opiekunów, punktu informacyjnego o rodzicielstwie zastępczym, punktu informacyjnego Fundacji Dialog, wspólnego poczęstunku i innych atrakcji i niespodzianek.

« inne aktualności

Brak aktualnych zapytań.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony